Cách chúng tôi sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie vì hiệu suất của trang web, nhằm cung cấp các tính năng của mạng xã hội và phân tích lưu lượng truy cập. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin về cách bạn sử dụng trang web cho các đối tác phân tích, để họ có thể kết hợp mọi thông tin mà bạn đã cung cấp, hoặc những thông tin mà họ đã thu thập được khi bạn sử dụng dịch vụ của họ.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các loại cookie mà chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách về cookie của chúng tôi

Cookie thiết yếu

Đây là những cookie dùng để triển khai những hoạt động thật sự cần thiết cho hoạt động cơ bản của trang web của chúng tôi có thể vận hành.

Cookie không thiết yếu

Những cookie này được dùng chủ yếu cho các mục đích chức năng, phân tích, hiệu suất và quảng cáo.

Nghề nghiệp

Homepage banner image.

Xây dựng sự nghiệp của bạn

Tại Sembcorp, chúng tôi trao quyền và tạo điều kiện cho mọi người khám phá, cũng như phát huy trọn vẹn tiềm năng của mình trong lĩnh vực kinh doanh giải pháp bền vững. Chúng tôi hoan nghênh những người có tư duy đổi mới sáng tạo, muốn trở thành một phần của cộng đồng năng động, tạo ra tác động tích cực đến con người và hành tinh.

Hãy cùng nhau tạo nên sự khác biệt. Trở thành một phần trong đội ngũ tài năng và đa dạng của chúng tôi.

Gia nhập gia đình Sembcorp ngay hôm nay.

Đăng ký cơ hội việc làm

Trong hành trình tiếp tục tăng cường tác động và sự hiện diện của mình trên toàn cầu thông qua các giải pháp bền vững tiên tiến, chúng tôi muốn mời bạn trở thành thành viên của gia đình Sembcorp.

Đọc thêm

Quy trình tuyển dụng

Nếu bạn có cùng mục tiêu và hoài bão dẫn đầu những thay đổi bền vững, hãy bắt đầu hành trình của bạn cùng chúng tôi ngay bây giờ!

Đọc thêm