Chúng tôi luôn tìm kiếm những cá nhân xuất sắc để giúp Sembcorp dẫn đầu quá trình chuyển đổi năng lượng và tạo dựng một tương lai vững bền. Bắt đầu hành trình ứng tuyển của bạn, tìm hiểu những mong đợi và nhận được một số lời khuyên từ các nhà tuyển dụng của chúng tôi!

1) Ý thức về bản thân

Hãy dành thời gian để suy nghĩ và đánh giá về thái độ, động cơ cũng như mong muốn của bạn. Đâu là lý do ban đầu để bạn tìm kiếm việc làm mới? Điều gì thôi thúc bạn bắt đầu tìm kiếm cơ hội mới? Bạn đã đạt được những gì trong những năm qua?

2) Khám phá nghề nghiệp

Tìm hiểu về sứ mệnh bền vững, các mảng kinh doanh, văn hóa của chúng tôi và quan trọng hơn là những gì chúng tôi có thể mang đến cho bạn. Có thể bạn sẽ khám phá ra sứ mệnh thực sự của mình trong quá trình tìm hiểu.

3) Xây dựng sơ yếu lý lịch

Làm cho sơ yếu lý lịch của bạn nổi bật – sử dụng các động từ, giới thiệu dự án từng thực hiện và thành tích đạt được. Điều chỉnh kinh nghiệm, kỹ năng và trình độ của bạn cho phù hợp yêu cầu của vai trò cụ thể.

4) Hành động

Trải nghiệm quy trình đăng ký đơn giản của chúng tôi! Bạn có thể gửi đơn đăng ký bằng cách điền vào 4 phần: Sơ yếu lý lịch, Dữ liệu tiểu sử, Thông tin liên hệ và Tuyên bố.

5) Lựa chọn và đánh giá

Đội ngũ Tuyển dụng có thể sẽ gọi điện cho bạn vì có khả năng chúng tôi sẽ tiến hành sàng lọc qua điện thoại. Sau khi lọt vào danh sách vòng trong, ứng viên sẽ cần tham gia phỏng vấn trực tuyến và/hoặc trực tuyến.

6) Giới thiệu ban đầu

Sau khi chúng tôi đánh giá và quyết định rằng bạn là người phù hợp với vai trò này, người tuyển dụng sẽ liên hệ với bạn để đưa ra lời mời làm việc. Bạn mong đợi đến ngày làm việc đầu tiên của mình? Chúng tôi cũng vậy!

7) Giới thiệu

Vui mừng cho ngày đầu tiên của bạn? Chúng tôi cũng vậy! Quá trình giới thiệu của bạn sẽ do nhóm Trải nghiệm nhân viên của chúng tôi đảm nhiệm. Gần đến ngày bắt đầu của bạn, dự kiến ​​chi tiết báo cáo sẽ được gửi cho bạn để bạn chuẩn bị cho Ngày 1.