Đây là thông báo quan trọng về nội dung lừa đảo nhắm đến người dân, được cho là đến từ hoặc thay mặt cho các công ty thuộc Tập đoàn Sembcorp Industries (“Sembcorp”).

Sembcorp đã biết đến các vụ việc xảy ra bên ngoài lãnh thổ Singapore. Theo đó, một số cá nhân và/hoặc doanh nghiệp đã tuyên bố sai sự thật với mọi người rằng họ được ủy quyền (với tư cách là chi nhánh, nhân viên hoặc đại lý của Sembcorp) để tuyển dụng nhân viên thay cho Sembcorp. Đồng thời, liên quan đến hoạt động tuyển dụng này, họ yêu cầu mọi người chuyển khoản/thanh toán số tiền được cho là chi phí cấp giấy phép lao động hoặc phí dịch vụ, v.v. Vui lòng lưu ý rằng Sembcorp không yêu cầu cũng như không đòi hỏi ứng viên thanh toán bất kỳ khoản tiền nào tại bất kỳ thời điểm nào trong quy trình tuyển dụng của chúng tôi.

Vui lòng lưu ý rằng nếu có thông tin liên lạc đơn phương với mục đích mời làm việc tại Sembcorp và (dù ở giai đoạn đề nghị ban đầu hay bất kỳ giai đoạn tiếp theo nào) yêu cầu người nhận lời mời phải chuyển tiền hoặc thanh toán thì thông tin đó không bắt nguồn từ Sembcorp và không liên quan đến quy trình tuyển dụng của chúng tôi. Chúng tôi khuyến nghị mọi người không phản hồi lời mời làm việc tại Sembcorp đáng ngờ và báo cáo hoạt động lừa đảo đó cho cảnh sát. Mọi người cũng có thể gửi email tới [email protected] để xác minh lời mời mình nhận được.