Chúng tôi cam kết đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam và hỗ trợ quốc gia này đạt được các mục tiêu phát thải ròng bằng 0 thông qua năng lực của chúng tôi trong lĩnh vực phát triển đô thị bền vững và năng lượng tái tạo.

Song hành cùng Quy hoạch điện VIII của Việt Nam nhằm cải thiện an ninh năng lượng và tăng trưởng bền vững bằng cách ưu tiên các nguồn năng lượng tái tạo, chúng tôi đầu tư vào hoạt động phát triển và củng cố danh mục đầu tư vào năng lượng tái tạo của mình tại Việt Nam và khu vực.

Kể từ năm 1996, chúng tôi đã tích cực tham gia vào sự phát triển của Việt Nam và mong muốn tạo ra thêm nhiều cột mốc nữa cùng các đối tác Việt Nam nhằm đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững của đất nước và chất lượng cuộc sống của người dân.

Sembcorp image