Các giải thưởng của Sembcorp Energy Việt Nam:

 • Top 50 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam – Sembcorp Energy Việt Nam
  Giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 22, năm 2023
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hàng đầu trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam – Sembcorp Energy Việt Nam
  Giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 22, năm 2023
 • Top 50 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam – Sembcorp Energy Việt Nam
  Giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 21, năm 2022
 • Giải thưởng Dẫn đầu về đổi mới – Sembcorp Energy Việt Nam
  Giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 21, năm 2022

Các giải thưởng của VSIP:

 • Nhà phát triển dự án kho bãi/công nghiệp tốt nhất Việt Nam
  Giải thưởng bất động sản Liquid của Euromoney, 2017–2019, 2022
 • Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc
  Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á – Thái Bình Dương 2022 (Chi hội Việt Nam)
 • Giải thưởng Đóng góp xuất sắc năm
  2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, ghi nhận cam kết lâu dài của VSIP trong việc tạo ra tác động tích cực về môi trường và xã hội