Từ dự án Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đầu tiên tại tỉnh Bình Dương vào năm 1996, cùng với hoạt động đầu tư và vận hành Nhà máy điện Phú Mỹ 3 (dự án điện độc lập đầu tiên của Việt Nam) vào năm 2004, dấu ấn của chúng tôi tại Việt Nam đã trở đã rõ ràng và sâu sắc hơn qua từng thập kỷ, luôn song hành cùng các đối tác Việt Nam của mình.

NămDự án
1996Khánh thành Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) tại tỉnh Bình Dương
2004Khánh thành Nhà máy điện Phú Mỹ 3
2006Khánh thành VSIP Bình Dương II
2007Khánh thành VSIP Bắc Ninh
2010Khánh thành VSIP Hải Phòng
2013Tăng cổ phần tại nhà máy điện Phú Mỹ 3
2013Khánh thành VSIP Quảng Ngãi
2015Khánh thành VSIP Hải Dương
2015Khánh thành VSIP Nghệ An
2019Khánh thành VSIP Bắc Ninh II
2020Lễ động thổ Becamex – VSIP Bình Định
2022Lễ động thổ VSIP Bình Dương III
2022Thành lập Khu công nghiệp Quảng Trị
2022Thành lập VSIP Cần Thơ
2022GAIA, thương vụ mua lại NLTT quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam
2024Chuyển giao Nhà máy điện Phú Mỹ 3 lại cho Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN)