Là một trong những công ty năng lượng tái tạo hàng đầu châu Á, chúng tôi nhận thấy rằng Sembcorp có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng có tính đến nhu cầu của các đối tác và cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi tính đến các ưu tiên bền vững của các bên liên quan để cùng nhau hỗ trợ quá trình chuyển đổi suôn sẻ hướng tới một tương lai ít carbon, đồng thời tạo điều kiện cho tiến bộ chung nhằm đạt được giá trị và tăng trưởng lâu dài.

Khi tiến hành những bước quyết định hướng tới tương lai xanh hơn, tươi sáng hơn, chúng tôi vẫn lưu tâm đến tác động từ hoạt động kinh doanh hiện tại của mình. Chúng tôi đã xác định được 3 yếu tố bền vững quan trọng để giám sát tác động một cách có hệ thống, đồng thời chủ động đầu tư vào nỗ lực giảm thiểu tác động thông qua những mục tiêu rõ ràng và đo lường được. Ba yếu tố bền vững quan trọng mà chúng tôi xem là mấu chốt cho quá trình chuyển đổi bền vững là: Hành động vì khí hậu, trao quyền cho mọi người và xây dựng doanh nghiệp thích ứng.

Hành động vì khí hậu

Chuyển đổi danh mục kinh doanh, hoạt động và công tác quản lý tài nguyên của chúng tôi vì một thế giới xanh hơn

Đọc thêm

Trao quyền mọi người

Cung cấp cho nhân viên, đối tác và cộng đồng những kiến thức, kỹ năng cũng như cơ hội để cùng nhau tạo nên sự khác biệt tích cực

Đọc thêm

Xây dựng doanh nghiệp thích ứng

Củng cố doanh nghiệp của chúng tôi trong quá trình phát triển thông qua cách tiếp cận chủ động, bền vững và lâu dài đối với hoạt động quản trị, rủi ro và nghĩa vụ với tất cả các bên liên quan

Đọc thêm