Hỗ trợ tương lai năng lượng sạch của châu Á

Ngành năng lượng tạo ra hơn một phần ba lượng phát thải khí nhà kính (GHG) toàn cầu1. Do đó, ngành này giữ vai trò then chốt trong việc chống lại biến đổi khí hậu và giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang diễn ra. Tại Sembcorp, chúng tôi cam kết hỗ trợ châu Á chuyển hướng sang một tương lai sử dụng năng lượng sạch và có trách nhiệm cho tất cả.

1Báo cáo Triển vọng năng lượng thế giới 2023

l

Sembcorp đã triển khai các chiến lược chống biến đổi khí hậu vào năm 2018 và công bố kế hoạch chiến lược đầu tiên vào năm 2021 nằm trong khuôn khổ sáng kiến chuyển đổi danh mục đầu tư từ nâu sang xanh của chúng tôi. Kể từ đó, chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể hướng tới các mục tiêu chiến lược cho năm 2025, với tổng công suất năng lượng tái tạo lắp đặt hiện tại là 8,7GW (tính đến tháng 9/2023). Chúng tôi cũng hoàn thành sớm hai năm mục tiêu cắt giảm cường độ phát thải vào năm 2025. Chúng tôi duy trì cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Phạm vi 1 và 2) vào năm 2050.

Với động lực mạnh mẽ này, chúng tôi đã công bố một loạt mục tiêu nâng cao trong Ngày gặp gỡ Nhà đầu tư diễn ra vào tháng 11/2023.

Mục tiêu của chúng tôi

  • Đến năm 2028, tăng tổng công suất năng lượng tái tạo lắp đặt từ 8,7GW lên 25GW
  • Đến năm 2028, cắt giảm một nửa cường độ phát thải2, đạt mức 0,15tCO₂e/MWh so với mức dự báo của năm 2023 là 0,30tCO₂e/MWh
  • Đến năm 2030, giảm 90% lượng phát thải tuyệt đối (so với mức của năm 2020) để đạt mức 2,7 triệu tCO₂e
  • Đến năm 2050, đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0

2Cường độ phát thải và mục tiêu phát thải tuyệt đối bao gồm Phạm vi 1 (phát thải trực tiếp) từ hoạt động sản xuất năng lượng và Phạm vi 2 (phát thải gián tiếp) từ hoạt động tiêu thụ năng lượng. 

Mục tiêu năm 2028 của chúng tôi phù hợp với mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ không quá 1,5°C của Thỏa thuận Paris. Chúng tôi xây dựng các mục tiêu về cường độ phát thải theo Phạm vi 1 và 2 vào năm 2028 bằng cách sử dụng hướng dẫn và công cụ của Sáng kiến mục tiêu dựa trên khoa học (SBTi) dành cho ngành điện. Chúng tôi đang nỗ lực đặt mục tiêu theo Phạm vi 3 để từ đó có thể nhận được xác thực theo SBTi cho các mục tiêu theo Phạm vi 1 và 2 của mình.

Hoạt động kinh doanh trong hành trình chuyển đổi xanh

Hành trình chuyển đổi từ nâu sang xanh mang đến nhiều thách thức riêng về mặt vận hành, đặc biệt là ở các thị trường phụ thuộc nhiều vào cơ sở hạ tầng sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng như những thỏa thuận cung cấp dài hạn. Khi giảm quy mô sử dụng nhiên liệu hóa thạch, chúng ta cần tăng cường khả năng tiếp cận nguồn nguyên liệu carbon thấp và nguồn năng lượng tái tạo ổn định, có giá cả phải chăng, nhằm đáp ứng nhu cầu của cả cá nhân lẫn ngành công nghiệp.

Sembcorp đang thực hiện những bước quan trọng nhằm khẳng định vị thế của một bên đóng góp chính trong hành trình hướng tới tương lai carbon thấp. Là công ty năng lượng tái tạo hàng đầu tại châu Á, chúng tôi đang mở rộng danh mục năng lượng tái tạo của mình nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi hướng tới tương lai phát thải ròng bằng 0. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang tích cực tìm hiểu cũng như đầu tư vào công nghệ pin và lưu trữ năng lượng nhằm hỗ trợ cho sự phát triển không ngừng của hoạt động triển khai năng lượng tái tạo.

Trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng này, khí đốt vẫn giữ một vai trò không thể thiếu trong việc duy trì an ninh năng lượng cần thiết cho doanh nghiệp và cộng đồng trong hoạt động hàng ngày. Đối với những khu vực nghèo tài nguyên năng lượng tái tạo, lựa chọn sản xuất điện bằng khí đốt vẫn là giải pháp dễ tiếp cận nhất, với cường độ phát thải thấp hơn so với than hoặc dầu.

Sembcorp vẫn tiếp tục cam kết khám phá các giải pháp carbon thấp để thay thế khí đốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào những năng lực cần thiết cho hoạt động sản xuất và đốt tuabin dùng khí hydro cùng các phái sinh của chất này, với dự đoán về khả năng thương mại cũng như sự chín muồi về công nghệ trong tương lai.

Phân bổ vốn

Theo các mục tiêu của mình, chúng tôi sẽ triển khai một phần vốn đáng kể nhằm hỗ trợ cho hoạt động phát triển năng lượng tái tạo của mình. Chúng tôi cũng sẽ phân bổ vốn cho các giải pháp giảm thiểu carbon, cũng như đầu tư vào những tài sản sẵn sàng sử dụng khí hydro.

Thông tin công bố liên quan đến khí hậu

Chúng tôi báo cáo về hiệu suất, hoạt động và sáng kiến liên quan đến tình trạng biến đổi khí hậu, cũng như các yếu tố bền vững quan trọng khác trong Báo cáo về tính bền vững thường niên của mình.  Các thông tin công bố về tài chính liên quan tới khí hậu của chúng tôi được thực hiện theo hướng dẫn trong khuyến nghị của Đội ngũ chuyên trách về Công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu (TCFD), cũng như chương trình về Biến đổi khí hậu của CDP. Hàng năm, chúng tôi trả lời bảng câu hỏi về Biến đổi khí hậu của CDP và công khai thông tin công bố liên quan đến khí hậu theo khuyến nghị của TCFD.