Hỗ trợ tương lai năng lượng sạch của châu Á

Ngành năng lượng đóng góp tới gần 40% lượng khí thải toàn cầu1, khiến ngành này đóng vai trò then chốt trong việc chống biến đổi khí hậu và tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Tại Sembcorp, chúng tôi cam kết hỗ trợ Châu Á chuyển hướng sang một tương lai năng lượng sạch và có trách nhiệm cho tất cả mọi người.

Sembcorp đã triển khai các chiến lược chống biến đổi khí hậu vào năm 2018 và công bố kế hoạch chiến lược đầu tiên vào năm 2021 nằm trong khuôn khổ sáng kiến chuyển đổi danh mục đầu tư từ nâu sang xanh của chúng tôi. Kể từ đó, chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể hướng tới các mục tiêu chiến lược cho năm 2025, với tổng công suất năng lượng tái tạo lắp đặt hiện tại là 8,7GW (tính đến tháng 9/2023). Chúng tôi cũng hoàn thành sớm hai năm mục tiêu cắt giảm cường độ phát thải vào năm 2025. Chúng tôi duy trì cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Phạm vi 1 và 2) vào năm 2050.

Với động lực mạnh mẽ này, chúng tôi đã công bố một loạt mục tiêu nâng cao trong Ngày gặp gỡ Nhà đầu tư diễn ra vào tháng 11/2023.

Mục tiêu của chúng tôi

  • Đến năm 2028, tăng tổng công suất lắp đặt năng lượng tái tạo lên 25GW
  • Đến năm 2028, giảm một nửa cường độ phát thải3 xuống còn 0,15tCOe/MWh so với mức của năm 2023
  • Đến năm 2030, giảm 74% lượng khí thải tuyệt đối (từ mức năm 2023) xuống còn 2,7 triệu tCOe
  • Đến năm 2050, đạt mức phát thải ròng bằng 0

Định hướng hành trình chuyển đổi xanh

Hành trình từ nâu sang xanh có những thách thức vận hành riêng, đặc biệt là ở những thị trường có cơ sở hạ tầng nhiên liệu hóa thạch và các thỏa thuận cung cấp dài hạn. Để giảm quy mô sử dụng nhiên liệu hóa thạch, việc tiếp cận nguồn năng lượng tái tạo đáng tin cậy và giá cả phải chăng cũng như nguyên liệu có hàm lượng carbon thấp phải được mở rộng để đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp và cá nhân.

Sembcorp đang thực hiện những bước quan trọng nhằm khẳng định vị thế của một bên đóng góp chính trong hành trình hướng tới tương lai carbon thấp. Là công ty năng lượng tái tạo hàng đầu tại châu Á, chúng tôi đang mở rộng danh mục năng lượng tái tạo của mình nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi hướng tới tương lai phát thải ròng bằng 0. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang tích cực tìm hiểu cũng như đầu tư vào công nghệ pin và lưu trữ năng lượng nhằm hỗ trợ cho sự phát triển không ngừng của hoạt động triển khai năng lượng tái tạo.

Trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng này, khí đốt vẫn giữ một vai trò không thể thiếu trong việc duy trì an ninh năng lượng cần thiết cho doanh nghiệp và cộng đồng trong hoạt động hàng ngày. Đối với những khu vực nghèo tài nguyên năng lượng tái tạo, lựa chọn sản xuất điện bằng khí đốt vẫn là giải pháp dễ tiếp cận nhất, với cường độ phát thải thấp hơn so với than hoặc dầu.

Sembcorp vẫn tiếp tục cam kết khám phá các giải pháp carbon thấp để thay thế khí đốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào những năng lực cần thiết cho hoạt động sản xuất và đốt tuabin dùng khí hydro cùng các phái sinh của chất này, với dự đoán về khả năng thương mại cũng như sự chín muồi về công nghệ trong tương lai.

Phân bổ vốn

Theo các mục tiêu của mình, chúng tôi sẽ triển khai một phần vốn đáng kể nhằm hỗ trợ cho hoạt động phát triển năng lượng tái tạo của mình. Chúng tôi cũng sẽ phân bổ vốn cho các giải pháp giảm thiểu carbon, cũng như đầu tư vào những tài sản sẵn sàng sử dụng khí hydro.

Thông tin công bố liên quan đến khí hậu

Chúng tôi báo cáo về hiệu suất, hoạt động và sáng kiến liên quan đến tình trạng biến đổi khí hậu, cũng như các yếu tố bền vững quan trọng khác trong Báo cáo về tính bền vững thường niên của mình.  Các thông tin công bố về tài chính liên quan tới khí hậu của chúng tôi được thực hiện theo hướng dẫn trong khuyến nghị của Đội ngũ chuyên trách về Công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu, cũng như chương trình về Biến đổi khí hậu của CDP. Hàng năm, chúng tôi trả lời bảng câu hỏi về Biến đổi khí hậu của CDP và công khai thông tin công bố liên quan đến khí hậu theo khuyến nghị của.

1 Báo cáo Triển vọng Năng lượng Thế giới 2023 

2 Tổng công suất năng lượng tái tạo lắp đặt là công suất hiện tại của nhà máy tại ngày vận hành thương mại (tính bằng megawatt dòng điện xoay chiều cho gió và mặt trời và tính bằng megawatt giờ cho việc lưu trữ năng lượng) như quy định trong thỏa thuận nối lưới hoặc khi được phép (giả định 100%). quyền sở hữu cơ sở). Hình không bao gồm các hoạt động mua lại đang chờ hoàn thành và các dự án đã được bảo đảm hoặc đang được xây dựng 

3 Cường độ phát thải khí nhà kính đề cập đến tổng lượng phát thải khí nhà kính trực tiếp (Phạm vi 1) của Tập đoàn từ các hoạt động của Tập đoàn, phát thải gián tiếp (Phạm vi 2) từ việc tiêu thụ năng lượng và phát thải sinh học từ nguyên liệu năng lượng sinh học, chia cho tổng năng lượng được tạo ra và mua, được tính bằng cách sử dụng vốn chủ sở hữu chia sẻ cách tiếp cận cho tất cả các hoạt động theo Nghị định thư GHG 

4 mục tiêu năm 2030 và 2050 bao gồm phát thải tuyệt đối Phạm vi 1 và Phạm vi 2 của Tập đoàn