Tư cách thành viên và xếp hạng được chọn

Sembcorp hợp tác với nhiều tổ chức để thúc đẩy các sáng kiến ​​phát triển bền vững.

Tổ chứcXếp hạng

Thành viên của tập đoàn sáng lập Trung tâm khu vực GRI ASEAN.

Người ủng hộ Lực lượng đặc nhiệm của Ủy ban ổn định tài chính về công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu.

Là thành viên của Liên minh Lãnh đạo Định giá Carbon Singapore từ năm 2020.

Chúng tôi đã duy trì điểm “B” về Biến đổi khí hậu của CDP vào năm 2022. Điểm “B” biểu thị rằng công ty đang thực hiện hành động phối hợp về các vấn đề khí hậu.

Nhận được xếp hạng AA trong đánh giá MSCI ESG Ratings¹ vào năm 2023.

Là công ty cấu thành của FTSE4GOOD Index Series², 2022.

Công ty Singapore duy nhất lọt vào bảng xếp hạng Top 100 Tiện ích Xanh toàn cầu và đứng thứ 56 vào năm 2022.

¹ Việc Sembcorp Industries sử dụng bất kỳ dữ liệu nào của MSCI ESG Research LLC hoặc các chi nhánh của nó (“MSCI”) cũng như việc sử dụng logo, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc tên chỉ mục của MSCI trong tài liệu này không cấu thành sự tài trợ, chứng thực, khuyến nghị hoặc quảng cáo của Sembcorp Industries bởi MSCI. Các dịch vụ và dữ liệu của MSCI là tài sản của MSCI hoặc các nhà cung cấp thông tin của MSCI và được cung cấp ‘nguyên trạng’ và không có bảo hành. Tên và logo của MSCI là thương hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ của MSCI.


² FTSE Russell (tên giao dịch của FTSE International Limited và Frank Russell Company) xác nhận rằng Sembcorp Industries đã được đánh giá độc lập theo tiêu chí FTSE4Good và đã đáp ứng các yêu cầu để trở thành một thành phần của Chuỗi chỉ số FTSE4Good. Được tạo bởi nhà cung cấp chỉ số toàn cầu FTSE Russell, Chuỗi Chỉ số FTSE4Good được thiết kế để đo lường hiệu quả hoạt động của các công ty thể hiện các biện pháp thực hành Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) mạnh mẽ. Chỉ số FTSE4Good được nhiều người tham gia thị trường sử dụng để tạo và đánh giá các quỹ đầu tư có trách nhiệm và các sản phẩm khác.

Chứng chỉ được quốc tế công nhận*

Việc kinh doanh

ISO 14001

Năng lượng

Công ty TNHH Sembcorp Industries – SUT

Công ty TNHH Sembcorp Cogen

Công ty TNHH Khí Sembcorp

Sembcorp Solar Singapore

Công ty TNHH Năng lượng Sembcorp Việt Nam

Công ty TNHH Điện lực Sembcorp Myingyan

Công ty TNHH Tiện ích Sembcorp (Anh)

Công ty TNHH Dự trữ Năng lượng Vương quốc Anh

Công ty TNHH Cơ sở hạ tầng xanh Sembcorp

Công ty TNHH Điện lực Tây Bắc Sembcorp

Công ty TNHH Vận hành và Bảo trì Vịnh Sembcorp

Công ty Điện nước Sembcorp Salalah SAOG

*Dữ liệu chính xác đến ngày 31 tháng 12 năm 2022