Hành động vì khí hậu

Chúng tôi thừa nhận sự đồng thuận về mặt khoa học rằng các hoạt động của con người đã dẫn đến sự gia tăng phát thải khí nhà kính và tác động của nó đến hành tinh. Là một công ty năng lượng, chúng tôi phải đối mặt với những rủi ro về khí hậu và môi trường có khả năng ảnh hưởng đến lợi nhuận của chúng tôi. Ngược lại, chúng ta cũng có cơ hội thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển các giải pháp carbon thấp nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu.

Đọc thêm

Trao quyền mọi người

Cộng đồng và nhân viên của chúng tôi mang lại sự thành công cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Nâng cao tinh thần cộng đồng giúp xây dựng thiện chí và thúc đẩy sự phát triển của địa phương, đồng thời nâng cao năng lực của nhân viên, hỗ trợ sự chuyển đổi và tăng trưởng của chúng tôi.

Đọc thêm

Kinh doanh kiên cường

Trong môi trường kinh tế vĩ mô và toàn cầu năng động ngày nay, chúng tôi tin rằng một doanh nghiệp kiên cường đòi hỏi một khuôn khổ mạnh mẽ để xác định, quản lý và giảm thiểu rủi ro hiện tại và mới nổi. Những rủi ro này bao gồm tham nhũng, không tuân thủ pháp luật, cũng như sức khỏe và an toàn. Một doanh nghiệp kiên cường là nền tảng cho kế hoạch và mục tiêu chuyển đổi của chúng tôi.

Đọc thêm