Các ưu tiên ESG của chúng tôi

Tại Sembcorp, chúng tôi đo lường thành công và tác động của mình với tư cách là công ty hàng đầu về năng lượng tái tạo ở châu Á dựa trên 3 yếu tố bền vững quan trọng: Hành động vì khí hậu, trao quyền cho mọi người và xây dựng doanh nghiệp thích ứng. Chúng tôi điều chỉnh mọi điều mình làm – văn hóa, chiến lược và hoạt động – theo những yếu tố này.

Hành động vì khí hậu

Chúng tôi công nhận ý kiến đồng thuận về mặt khoa học rằng hoạt động của con người làm tăng cả lượng khí thải nhà kính lẫn những hệ quả của khí này đối với hành tinh. Bằng cách chuyển đổi sang danh mục đầu tư xanh hơn, chúng tôi đặt mục tiêu giảm lượng khí thải và nỗ lực tiêu thụ ít tài nguyên hơn nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường tự nhiên.

Đọc thêm

Trao quyền mọi người

Chính nhân viên và cộng đồng của Sembcorp đã tạo điều kiện để chúng tôi gặt hái thành công trong kinh doanh. Trong một thế giới ngày càng đột phá, chúng tôi luôn tìm cách nâng cao giá trị cho nhân viên và cộng đồng của mình. Chúng tôi tăng cường kỹ năng cho nhân viên và hỗ trợ cộng đồng trong quá trình cùng nhau chuyển đổi sang một tương lai bền vững hơn, ít phát thải carbon hơn.

Đọc thêm

Xây dựng doanh nghiệp thích ứng

Trong môi trường kinh tế vĩ mô và toàn cầu năng động ngày nay, chúng tôi tin rằng một doanh nghiệp có khả năng thích ứng cần có khuôn khổ vững vàng để xác định, quản lý và giảm thiểu cả rủi ro hiện tại lẫn mới xuất hiện. Những rủi ro này bao gồm hành vi tham nhũng, không tuân thủ luật pháp, cũng như sức khỏe và sự an toàn.

Đọc thêm