Lĩnh vực sản xuất năng lượng tạo ra hơn 1/3 lượng khí thải toàn cầu1, làm trầm trọng hơn khủng hoảng năng lượng và biến đổi khí hậu. Nhiệm vụ giảm thải carbon trong lĩnh vực này là rất quan trọng để giảm phát thải khí nhà kính và hạn chế tình trạng nóng lên toàn cầu. Chúng tôi nhận thức được vai trò của mình trong việc thúc đẩy quá trình cùng nhau chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải ít carbon hơn. Chúng tôi gắn liền cam kết hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu với chiến lược chuyển danh mục đầu tư từ nâu sang xanh.

Từ năng lượng gió ở Trung Quốc và Ấn Độ cho đến năng lượng mặt trời ở Singapore và Việt Nam, thành tựu về năng lượng bền vững của Sembcorp trong những thập kỷ qua là bàn đạp để chúng tôi tiếp tục đặt mục tiêu cao hơn nhằm hướng tới một tương lai phát thải ít carbon hơn.

Mục tiêu của chúng tôi:

  • Đến năm 2025, giảm cường độ phát thải xuống 0,40 tCO2e/MWh và tăng tổng công suất năng lượng tái tạo được lắp đặt lên 10GW

Tìm hiểu thêm về các mảng kinh doanh năng lượng tái tạo, cũng như chính sách và hiệu quả phát triển bền vững của chúng tôi trong báo cáo bền vững mới nhấtbáo cáo của Đội ngũ chuyên trách về Công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu.

1 Báo cáo Triển vọng năng lượng thế giới 2022