Ngành năng lượng đóng góp tới gần 40% lượng khí thải toàn cầu1. Quá trình khử cacbon trong lĩnh vực này là rất quan trọng để giảm phát thải khí nhà kính và hạn chế sự nóng lên toàn cầu. Chúng tôi nhận thức được vai trò của mình trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi tập thể hướng tới nền kinh tế ít carbon hơn. Cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu gắn liền với việc chuyển đổi danh mục đầu tư của chúng tôi từ nâu sang xanh.

Từ năng lượng gió ở Trung Quốc và Ấn Độ cho đến năng lượng mặt trời ở Singapore và Việt Nam, những thành tựu về năng lượng bền vững của Sembcorp trong những thập kỷ qua là bàn đạp để chúng tôi tiếp tục hướng tới một tương lai ít carbon hơn.

1 Báo cáo Triển vọng Năng lượng Thế giới 2023 

Mục tiêu của chúng tôi:

  • Đến năm 2028, tăng tổng công suất lắp đặt năng lượng tái tạo lên 25GW và giảm một nửa cường độ phát thải xuống 0,15tCO2e/MWh so với mức của năm 2023

Tìm hiểu thêm về hoạt động kinh doanh năng lượng tái tạo của chúng tôi, cũng như các chính sách, thực tiễn và hiệu quả hoạt động bền vững của chúng tôi:

Doanh nghiệp năng lượng tái tạo của chúng tôi

Đọc thêm

Báo cáo phát triển bền vững

Đọc thêm

Công bố tài chính liên quan đến khí hậu

Đọc thêm