Chuyển đổi lực lượng lao động

Khi chuyển đổi danh mục đầu tư của Sembcorp từ nâu sang xanh, chúng tôi nhận ra nhu cầu phải đảm bảo lực lượng lao động của mình được trang bị những năng lực phù hợp.

Đọc thêm

Sự tham gia và đầu tư của cộng đồng

Trong bối cảnh thế giới tiếp tục hướng tới một tương lai giảm phát thải carbon, mối quan hệ đối tác của Sembcorp với các doanh nghiệp và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ cũng ngày càng trở nên quan trọng hơn.

Đọc thêm