Chuyển đổi lực lượng lao động

Khi chúng tôi chuyển đổi danh mục đầu tư của Sembcorp từ nâu sang xanh, chúng tôi nhận thấy nhu cầu đảm bảo rằng lực lượng lao động của chúng tôi được trang bị những năng lực phù hợp.

Đọc thêm

Sự tham gia và đầu tư của cộng đồng

Nâng cao tinh thần cộng đồng của chúng tôi giúp xây dựng thiện chí và thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Đọc thêm