Khi chuyển đổi danh mục đầu tư của Sembcorp từ nâu sang xanh, chúng tôi nhận ra nhu cầu phải đảm bảo lực lượng lao động của mình được trang bị những năng lực phù hợp. Chúng tôi cam kết nâng cao kỹ năng chuyên môn của nhân viên song song với bối cảnh kinh doanh đang thay đổi và phát triển năng lực của đội ngũ nhân sự trong các lĩnh vực liên quan đến tính bền vững.

Chúng tôi đã thay đổi phương pháp học tập và phát triển để đảm bảo nhân sự của Sembcorp sẵn sàng cho tương lai. Nhằm thực hiện mục tiêu này, chúng tôi tập trung nhiều hơn vào tính bền vững và các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Tất cả nhân viên đều có thể tiếp cận cơ hội học tập trực tiếp và qua hình thức kỹ thuật số trên nền tảng học tập Sembcorp Academy của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về chính sách, cách làm và hiệu quả phát triển bền vững của chúng tôi trong báo cáo bền vững mới nhất của Sembcorp, cũng như báo cáo của Đội ngũ chuyên trách về Công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu.