Trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng đang phát triển nhanh chóng, các nhân viên được trang bị năng lực và kinh nghiệm phù hợp giúp chúng tôi nắm bắt được các cơ hội đồng thời đáp ứng nhu cầu năng lượng của các bên liên quan một cách an toàn, dễ tiếp cận và giá cả phải chăng. Khung quản lý nhân tài của chúng tôi củng cố cách tiếp cận của chúng tôi trong việc xây dựng lực lượng lao động nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Chúng tôi tận dụng Học viện Sembcorp, một nền tảng học tập kết hợp được tích hợp đầy đủ, để thúc đẩy phát triển con người cũng như mở rộng quy mô học tập và xây dựng kỹ năng. Cách tiếp cận chuyển tiếp kỹ thuật số của chúng tôi, cùng với các mô-đun học tập có quy mô vừa phải, cho phép lực lượng lao động của chúng tôi tiếp cận việc học theo tốc độ, phong cách và sở thích của riêng họ, mọi lúc, mọi nơi. Chúng tôi cũng tạo điều kiện cho nhân viên phát triển chuyên môn thông qua luân chuyển công việc, các chương trình đào tạo tại chỗ và các nhiệm vụ dự án khác nhau để mở rộng chiều sâu và bề rộng kinh nghiệm của họ.

Tìm hiểu thêm về các chính sách, thực tiễn và hiệu quả hoạt động bền vững của chúng tôi:

Báo cáo phát triển bền vững

Đọc thêm

Công bố tài chính liên quan đến khí hậu

Đọc thêm