Về bản chất, các hoạt động của chúng tôi đòi hỏi phải tiếp xúc với rủi ro về sức khỏe và an toàn. Trong đó, bất kỳ sai sót nào trong cách thực hiện đều có thể dẫn đến tác động trực tiếp hoặc gián tiếp cho nhân viên, cộng đồng, nhà thầu và khách hàng của chúng tôi. Do đó, Sembcorp cam kết thiết lập hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe chặt chẽ, được triển khai và giám sát nghiêm ngặt để giảm nhẹ mọi rủi ro có thể tác động ngoài ý muốn đối với con người, giảm thiểu nguy cơ gián đoạn hoạt động, cũng như cải thiện khả năng thích ứng của doanh nghiệp.

Mục tiêu của chúng tôi:
  • Không xảy ra trường hợp tử vong nào liên quan đến công việc

Tìm hiểu thêm về các chính sách, thực tiễn và hiệu quả hoạt động bền vững của chúng tôi:

Báo cáo phát triển bền vững

Đọc thêm

Công bố tài chính liên quan đến khí hậu

Đọc thêm