Khuôn khổ bền vững của chúng tôi đặt ra 3 yếu tố bền vững quan trọng và 6 khía cạnh tiên quyết đối với quá trình chuyển đổi của Sembcorp.

Khuôn khổ này phản ánh trọng tâm của chúng tôi, giúp định hướng cho nỗ lực vận hành tối ưu, đồng thời tạo ra tác động phù hợp và có ý nghĩa đối với doanh nghiệp và cộng đồng trong quá trình chúng ta cùng nhau chuyển đổi sang một tương lai ít phát thải carbon.

Các yếu tố và khía cạnh quan trọng được xem xét hàng năm và được Ban quản trị của chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ giám sát trong việc quản lý và theo dõi các ưu tiên và nhân tố quan trọng của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về các chính sách, thực tiễn và hiệu quả hoạt động bền vững của chúng tôi trong Báo cáo bền vững mới nhấtCông bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu.