Chúng tôi là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và là nhà cung cấp uy tín cho các giải pháp đô thị – công nghiệp tại châu Á. Các giải pháp của chúng tôi thúc đẩy sự phát triển bền vững của các cộng đồng tại những thị trường trọng tâm”.

Năng lượng tái tạo

Chúng tôi góp phần đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi năng lượng của châu Á nhờ danh mục giải pháp năng lượng tái tạo ngày càng mở rộng trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, năng lượng gió và lưu trữ năng lượng

Đọc thêm

Giải pháp đô thị tích hợp

Chúng tôi tạo điều kiện cho các cộng đồng phát triển lớn mạnh nhờ bộ giải pháp toàn diện về phát triển đô thị, quản lý nước, chất thải và biến chất thải thành tài nguyên.

Đọc thêm

Năng lượng truyền thống

Chúng tôi kết nối quá trình phát triển không ngừng của châu Á với nguồn năng lượng hiệu quả và đáng tin cậy trong quá trình khu vực này chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp

Đọc thêm

Các giải pháp giảm thiểu carbon

Sembcorp đang tích cực thúc đẩy hoạt động giảm thiểu carbon trên toàn cầu. Trong bối cảnh năng lượng tái tạo ngày càng phổ biến ở Trung Quốc và Ấn Độ - hai thị trường hàng đầu về năng lượng tái tạo tại châu Á - chúng tôi có vị thế đặc biệt để đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các giải pháp ít phát thải carbon, cũng như hỗ trợ khách hàng trên hành trình giảm thiểu carbon của họ.

Đọc thêm