Sembcorp đang tích cực thúc đẩy hoạt động giảm thiểu carbon trên toàn cầu. Trong bối cảnh năng lượng tái tạo ngày càng phổ biến ở Trung Quốc và Ấn Độ - hai thị trường hàng đầu về năng lượng tái tạo tại châu Á - chúng tôi có vị thế đặc biệt để đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các giải pháp ít phát thải carbon, cũng như hỗ trợ khách hàng trên hành trình giảm thiểu carbon của họ.

Nhập khẩu năng lượng tái tạo

Để vượt qua những hạn chế về năng lượng tái tạo tại Singapore, chúng tôi đang nhắm đến việc khai thác nguồn năng lượng tái tạo dồi dào trong khu vực.

Đọc thêm

Giải pháp thay thế ít phát thải carbon

Các nhiên liệu ít phát thải carbon như hydro xanh và amoniac xanh đóng vai trò thiết yếu trong việc giảm thiểu carbon cho các nhà máy khí đốt hiện nay.

Đọc thêm

Giải pháp quản lý carbon

Trong bối cảnh thế giới đang chạy đua để giảm thiểu carbon, ngày càng nhiều doanh nghiệp đang đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng nhằm đạt được mức phát thải ròng bằng 0. Các công ty doanh nghiệp này cần nhanh chóng giảm thiểu carbon để thực hiện những mục tiêu bền vững mà họ đã cam kết.

Đọc thêm