Tìm hiểu các nguồn nhiên liệu ít phát thải carbon – amoniac và hydro

Việc đưa vào sử dụng các nguồn nhiên liệu ít phát thải carbon như amoniac và hydro là giải pháp thiết yếu để giúp các nhà máy khí đốt hiện nay giảm thiểu carbon. Chúng tôi tích cực tìm hiểu các giải pháp này thông qua những mối quan hệ đối tác chiến lược như:

  • Thỏa thuận hợp tác phát triển (JDA) với Tập đoàn Sojitz và Kyushu Electric để nắm bắt tiềm năng cơ hội sản xuất amoniac xanh tại Ấn Độ và xuất khẩu sang Nhật Bản
  • Được Cơ quan Quản lý Thị trường Năng lượng lựa chọn để nộp đề xuất giải pháp amoniac ít hoặc không phát thải carbon dành cho lĩnh vực sản xuất điện và tiếp nhiên liệu trên Đảo Jurong, Singapore

  • Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu phát triển với PT PLN (Persero) để đánh giá tính khả thi của hoạt động sản xuất hydro xanh ở Indonesia và xuất khẩu sang Singapore

  • Biên bản ghi nhớ với Gentari về việc tìm hiểu tiềm năng phát triển cơ sở sản xuất hydro và vận chuyển hydro từ Malaysia sang Singapore

Là nhà nhập khẩu và bán lẻ khí đốt tự nhiên lớn nhất tại Singapore, chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp giảm thiểu carbon cho khách hàng bằng cách sử dụng nhiên liệu ít phát thải carbon làm nhiên liệu thay thế hoặc kết hợp với khí đốt tự nhiên. Chúng tôi sẽ tiếp tục tận dụng chuyên môn về năng lượng và năng lượng tái tạo của mình để nắm bắt cơ hội trong chuỗi lĩnh vực hydro xanh và amoniac xanh.