Các nguồn năng lượng thay thế cho một tương lai sạch hơn

Mặc dù Singapore có nguồn năng lượng tái tạo hạn chế, nhưng chúng tôi đã vượt qua khó khăn này bằng cách sử dụng lưới điện khu vực để khai thác nguồn điện ít phát thải carbon dồi dào trong khu vực. Cách làm này thúc đẩy sự phát triển năng lượng tái tạo trong khu vực và góp phần hiện thực hóa tầm nhìn lưới điện của ASEAN.

Mục tiêu của Singapore là nhập khẩu tới 4GW điện ít phát thải carbon đến năm 2035, và chúng tôi đang tích cực hướng tới mục tiêu này. Vào tháng 10 năm 2023, chúng tôi được phê duyệt có điều kiện để nhập khẩu 1,2GW điện ít phát thải carbon từ Việt Nam sang Singapore. Đây là giấy phép nhập khẩu có quy mô lớn nhất mà Cơ quan Quản lý Thị trường Năng lượng từng phê duyệt. Dưới sự hợp tác của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, một thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), chúng tôi dự định sẽ phát triển các trang trại năng lượng gió ngoài khơi ở miền Nam Việt Nam, tùy vào những phê duyệt cần thiết.

Chúng tôi cũng đang thực hiện các cuộc trao đổi riêng về tiềm năng nhập khẩu thêm 1GW điện ít phát thải carbon từ Sarawak. Những hoạt động nhập khẩu mang tính chiến lược này sẽ giúp khách hàng của chúng tôi tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn năng lượng xanh và thúc đẩy chúng tôi vươn tới một tương lai năng lượng bền vững.