Phát triển đô thị là cân bằng được nhu cầu tăng trưởng kinh tế và dân số với các mối quan tâm về môi trường và xã hội.

Là nhà phát triển tổng thể hàng đầu, Sembcorp có bề dày thành tích trong việc biến những khu đất hoang sơ thành dự án phát triển đô thị bền vững tại châu Á. Danh mục dự án của chúng tôi trải dài hơn 14.000 hecta trên khắp Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam.

Với sự hỗ trợ vững vàng của chính phủ, chúng tôi sử dụng năng lực tích hợp của mình nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, tạo ra động lực kinh tế để tăng trưởng trong dài hạn.

21 Dự án

tại Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia

>1.000

Khách thuê

US$50 bn

thu hút đầu tư trực tiếp

Các dự án phát triển đô thị của Sembcorp có 3 đặc trưng nổi bật

Bền vững

Chúng tôi giảm thiểu tác động đến môi trường và tối đa hóa giá trị lâu dài. Chúng tôi cố gắng đạt hiệu quả hoạt động, đồng thời thiết kế các giải pháp đô thị của mình nhằm hỗ trợ khách hàng hoàn thành và vượt mục tiêu bền vững của họ.

Có thể thích ứng

Chúng tôi dự đoán và tính đến các nhu cầu xã hội, kinh tế và môi trường trong tương lai khi thiết kế cơ sở hạ tầng xanh, nhằm tối đa hóa tiềm năng, như một động lực mang lại các hoạt động kinh doanh, việc làm và cộng đồng mới.

Đáng sống

Chúng tôi thiết kế và phát triển các môi trường nhằm hỗ trợ quá trình đô thị hóa từ tình trạng di cư kinh tế xã hội, thúc đẩy việc hình thành các khu đô thị mới nhằm thu hút và truyền cảm hứng cho những tài năng và cộng đồng mới.

Năng lực đô thị của chúng tôi

Bộ giải pháp phát triển đô thị

Chúng tôi tạo ra các nền tảng tăng trưởng để triển khai những giải pháp đô thị bền vững của mình, qua đó đem đến tác động rộng rãi, hiệu quả và có ý nghĩa cho cộng đồng địa phương.

Đọc thêm

Sách giới thiệu về giải pháp đô thị

Đọc thêm về năng lực và bề dày thành tích Sembcorp trong Sách giới thiệu về giải pháp đô thị của chúng tôi.

Đọc thêm