Từ các dự án công nghiệp và thương mại đến Dự án dân cư, Bộ giải pháp phát triển đô thị của Sembcorp đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị bền vững ngày càng tăng. Chúng tôi tạo ra các nền tảng tăng trưởng để triển khai những giải pháp đô thị bền vững của mình, qua đó đem đến tác động rộng rãi, hiệu quả và có ý nghĩa cho cộng đồng địa phương.

Khu đô thị và khu công nghiệp tích hợp

Chúng tôi là thương hiệu từng đoạt giải thưởng trong lĩnh vực phát triển khu đô thị và khu công nghiệp tích hợp tại Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia.

Nhà xưởng xây sẵn và nhà xưởng xây theo yêu cầu

Chúng tôi cung cấp các nhà xưởng xây sẵn và nhà xưởng xây dựng theo yêu cầu, phù hợp được thiết kế để cung cấp không gian sản xuất linh hoạt cho nhiều ngành công nghiệp.

Khu công nghệ cao

Các khu công nghệ cao của chúng tôi thu hút các công ty công nghệ có giá trị cao tham gia vào nghiên cứu và phát triển cũng như các sáng kiến kỹ thuật đổi mới. 

Trung tâm kinh doanh

Chúng tôi định vị sự phát triển của mình bằng các trung tâm kinh doanh sôi động gồm các hoạt động kinh doanh và dịch vụ hiện đại. 

Nhà kho xây sẵn

Chúng tôi cung cấp các giải pháp không gian kho nhanh chóng để hỗ trợ nhu cầu hậu cần của khách thuê sản xuất cũng như các nhà cung cấp thương mại điện tử hàng đầu trong khu vực.

Dự án phát triển khu dân cư

Không gian dân cư trong các dự án phát triển đô thị của chúng tôi thúc đẩy quá trình tích cực kiến tạo địa điểm nhờ đem đến không gian chung giúp tăng cường kết nối giữa con người và nơi chốn.

Phương pháp tiếp cận giải pháp tổng thể của chúng tôi đối với việc phát triển đô thị dựa trên sáu năng lực cốt lõi của chúng tôi:

Định vị ngành và xúc tiến đầu tư

Chúng tôi xác định và định vị các cụm công nghiệp chính để giúp thu hút nguồn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài phù hợp với các chỉ thị cấp quốc gia.

Quy hoạch tổng thể và thiết kế đô thị

Chúng tôi thiết kế môi trường xây dựng thông qua góc nhìn nhạy bén về cách tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất cũng như hiểu biết chuyên sâu về cách tương tác giữa con người và các địa điểm.

Phát triển cơ sở hạ tầng và đất đai

Chúng tôi chuẩn bị đất thô để phát triển và thiết kế cơ sở hạ tầng xanh, xanh dương và xám nhằm tạo ra sự phát triển đô thị bền vững và đáng sống.

Phát triển bất động sản

Chúng tôi cung cấp các công trình xanh dưới dạng nhà máy, nhà kho, văn phòng và nhà ở cần thiết để doanh nghiệp và người dân phát triển theo thời gian.

Quản lý tài sản, cơ sở vật chất và vận hành

Chúng tôi vận hành, duy trì và quản lý lâu dài. Chúng tôi áp dụng các nguyên tắc ESG bằng cách ưu tiên Hành động vì Khí hậu, Trao quyền cho Cuộc sống và Kinh doanh kiên cường.

Bộ giải pháp đô thị

Chúng tôi cung cấp một bộ giải pháp đầy đủ để giúp khách hàng đạt được lượng khí thải carbon thấp và hoạt động bằng không.