Có mặt tại: Singapore và Vương quốc Anh

Công tác quản lý chất thải có vai trò không thể thiếu đối với một tương lai bền vững. Sembcorp cung cấp các giải pháp xử lý chất thải và biến chất thải thành tài nguyên để sử dụng tài nguyên hiệu quả và hỗ trợ nền kinh tế tuần hoàn.

Nhờ chuyên môn biến chất thải thành tài nguyên quý giá bằng cách tái chế hoặc phục hồi năng lượng, chúng tôi giúp các doanh nghiệp và cộng đồng giảm thiểu việc sử dụng bãi rác cũng như hạn chế ô nhiễm và phát thải khí nhà kính.

Quản lý chất thải rắn

Là nhà cung cấp dịch vụ môi trường hàng đầu tại Singapore, chúng tôi tập trung vào các dịch vụ quản lý và tái chế chất thải. Chúng tôi đem đến một loạt dịch vụ đa dạng cho khách hàng trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp và đô thị.

Các dịch vụ quản lý chất thải rắn của chúng tôi bao gồm:

Biến rác thải thành tài nguyên

Nhằm tăng tối đa khả năng sử dụng tài nguyên, chúng tôi khai thác năng lượng từ sinh khối có nguồn gốc từ rác thải công nghiệp và thương mại. Tại Singapore, chúng tôi có đủ năng lực để hoạt động trong toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất năng lượng từ rác thải, từ thu gom rác thải cho tới phát điện bằng hơi nước. Năng lượng tạo ra dưới dạng hơi nước sẽ được cung cấp trở lại cho khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu công nghiệp của họ.

Tại Vương quốc Anh, mỗi năm, cơ sở sản xuất năng lượng từ rác thải của chúng tôi đã chuyển đổi hiệu quả được 440.000 tấn rác thải sinh hoạt còn sót lại từ các bãi rác. Ngoài ra, nhà máy điện sinh khối của chúng tôi còn sử dụng gỗ tái chế chất lượng thấp để sản xuất năng lượng. Kết hợp lại, những cơ sở này giúp cắt giảm khoảng 330.000 tấn khí thải CO2 mỗi năm.

Cơ sở năng lượng từ rác thải của Sembcorp ở Teesside, Vương quốc Anh

Cơ sở sử dụng chất thải đô thị và thương mại để sản xuất điện và hơi nước

Nhà máy điện sinh khối Sembcorp ở Teesside

Nhà máy sinh khối đốt củi quy mô lớn đầu tiên của Vương quốc Anh sử dụng gỗ có nguồn gốc bền vững và gỗ tái chế để sản xuất điện và hơi nước

Cơ sở sản xuất năng lượng từ rác thải của Sembcorp ở Singapore

Một nhà máy nồi hơi dăm gỗ sử dụng gỗ thải và một cơ sở biến chất thải thành tài nguyên sử dụng chất thải công nghiệp và thương mại để sản xuất hơi nước