Có mặt tại: Singapore, Indonesia, Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Oman

Thành tựu tiến bộ trong công nghệ đã biến năng lượng mặt trời thành nguồn năng lượng tái tạo ngày càng dễ ứng dụng hơn. Bằng cách khai thác khả năng mở rộng và tính linh hoạt của năng lượng mặt trời, chúng ta có thể dùng tài nguyên này để đáp ứng nhu cầu năng lượng đa dạng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

6,1GW

Tổng công suất năng lượng mặt trời*

Là nhà cung cấp năng lượng mặt trời hàng đầu ở châu Á, Sembcorp đem đến bộ giải pháp đầy đủ, bao gồm hệ thống quang điện trên mặt đất, trên mái nhà và hệ thống nổi. Chúng tôi là nhà phát triển năng lượng mặt trời tích hợp toàn diện với các năng lực chính trải rộng từ phát triển dự án và hoạt động kinh doanh, quản lý tài sản cho đến phân tích kỹ thuật số.


Tài sản năng lượng mặt trời của Sembcorp tại Ấn Độ


Tại Singapore, chúng tôi vận hành một trang trại điện mặt trời nổi 60MWp, đây là một trong những hệ thống PV năng lượng mặt trời nổi nội địa lớn nhất thế giới vào thời điểm được vận hành. Đây chính là minh chứng cho năng lực của chúng tôi trong lĩnh vực xây dựng các dự án đẳng cấp thế giới. Chuyên môn về năng lượng mặt trời của chúng tôi cũng hỗ trợ chính phủ các nước Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn Độ đạt được mục tiêu năng lượng sạch.


Trang trại nổi năng lượng mặt trời Sembcorp Tengeh tại Singapore


Không chỉ cung cấp năng lượng sạch, chúng tôi còn tích hợp các giải pháp năng lượng mặt trời để hỗ trợ cộng đồng địa phương phát triển bền vững. Tại Trung Quốc, hệ thống năng lượng mặt trời của chúng tôi ở Sơn Đông thúc đẩy ngành thủy sản tăng trưởng và nâng cao sản lượng năng lượng, từ đó tạo điều kiện để nuôi trồng thủy sản bền vững.


Trang trại năng lượng mặt trời của Sembcorp ở An Khâu, Sơn Đông, Trung Quốc

*Tổng công suất giả định quyền sở hữu tài sản là 100%, bao gồm các dự án đã nhận được và đang xây dựng