Có mặt tại: Trung Quốc, Ấn Độ

Năng lượng gió là nguồn năng lượng sạch và có thể tái tạo. Bằng cách khai thác nguồn tài nguyên gió dồi dào và vô tận, chúng ta có thể giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đồng thời đa dạng hóa nguồn cung năng lượng toàn cầu.

7.062MW

Tổng công suất gió*

Chúng tôi bắt đầu hành trình năng lượng tái tạo của mình bằng thương vụ mua lại tài sản năng lượng gió đầu tiên vào năm 2012 tại Trung Quốc. Hiện nay, tài sản năng lượng gió của Sembcorp đang phục vụ hai trong số những quốc gia có nền kinh tế và dân số lớn nhất châu Á.


Tài sản năng lượng gió của Sembcorp tại Trung Quốc


Tài sản năng lượng gió của chúng tôi tại Trung Quốc cung cấp 4,3GW năng lượng sạch cho lưới điện quốc gia của nước này. Nhờ củng cố quan hệ đối tác vững chắc với các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc, chúng tôi đang tiếp tục theo đuổi thêm nhiều cơ hội kinh doanh năng lượng tái tạo tại nền kinh tế lớn nhất châu Á này.

Tại Ấn Độ, Sembcorp là nhà phát triển đầu tiên hoàn thành và cung cấp 800 MW điện gió trên toàn quốc sau 3 cuộc đấu thầu đầu tiên do Tập đoàn Năng lượng Mặt trời Ấn Độ (SECI) tổ chức. Hiện nay, chúng tôi sở hữu một trong những danh mục đầu tư năng lượng gió lớn nhất Ấn Độ, với công suất hơn 2GW do một nhà sản xuất điện độc lập tự vận hành và bảo trì.


Tài sản năng lượng gió của Sembcorp tại Ấn Độ


Lợi thế cạnh tranh của chúng tôi nằm ở khả năng phát triển và quản lý dữ liệu cũng như tài sản năng lượng. Với chuyên môn tự xây dựng được trong lĩnh vực phát triển, vận hành và bảo trì dự án, chúng tôi hoàn tất các dự án phức tạp với tốc độ nhanh hơn và chất lượng cao hơn, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả quản lý tài sản bằng năng lực kỹ thuật số.

*Tổng công suất giả định quyền sở hữu tài sản là 100%, bao gồm các dự án đã nhận được và đang xây dựng