Trong 30 năm qua, chúng tôi đã đạt được danh tiếng mạnh mẽ với tư cách là nhà phát triển tổng thể hàng đầu châu Á với khả năng đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa.

Thành tích của chúng tôi trong quá trình phát triển và thúc đẩy tăng trưởng đã cho phép chúng tôi có được quỹ đất đặc biệt và danh tiếng vững chắc để mang đến những dự án phát triển có chất lượng.

Đất công nghiệp

Đọc thêm

Nhà kho hậu cần

Đọc thêm

Khu dân cư

Đọc thêm

Sách giới thiệu về giải pháp đô thị

Tìm hiểu thêm về thành tích và năng lực của Sembcorp trong lĩnh vực phát triển đô thị qua Sách giới thiệu điện tử của chúng tôi: Vùng đất của cơ hội.

Đọc thêm