Nhà máy điện tua-bin khí chu trình hỗn hợp công suất 746 MW là dự án điện độc lập đầu tiên của Việt Nam và cũng là dự án điện theo hình thức Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao đầu tiên trên cả nước. Nhà máy đã đóng góp đáng kể không chỉ cho sự phát triển của ngành điện quốc gia mà còn cho toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. Nhà máy điện Phú Mỹ 3 chiếm khoảng 3% tổng sản lượng điện quốc gia của Việt Nam.

Trong những năm qua, Phú Mỹ 3 đã thực hiện thành công nhiều dự án đầu tư xã hội tại cộng đồng địa phương với sự phối hợp của các cơ quan chính quyền, ban ngành địa phương và có những đóng góp đáng kể cho cộng đồng. Để ghi nhận những đóng góp này, nhà máy đã được Chính phủ Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Trước đó, Phú Mỹ 3 cũng đã được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba vào năm 2009 và Hạng Nhì năm 2014.

Nhà máy điện Phú Mỹ 3 được chuyển giao lại cho Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) vào ngày 1 tháng 3 năm 2024 sau 20 năm vận hành thương mại thành công.