Chúng tôi có chung một mục tiêu dài hạn với Việt Nam là đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Song hành với Quy hoạch điện VIII của Việt Nam nhằm cải thiện an ninh năng lượng và tăng trưởng bền vững bằng cách ưu tiên các nguồn năng lượng tái tạo, chúng tôi đầu tư vào hoạt động phát triển và củng cố danh mục đầu tư vào năng lượng tái tạo của mình tại Việt Nam và khu vực, nhờ đó hỗ trợ sự phát triển bền vững của cả châu Á lẫn toàn thế giới.

207MW

Vào công suất năng lượng mặt trời tại Việt Nam

Các dự án tiêu biểu tại Việt Nam

Việt Pháp Shal

Địa điểm: Tỉnh Ninh Bình Công suất: 1,2 MWp Ngành: Công nghiệp

Trạm xe buýt Long Xuyên

Địa điểm: Tỉnh An Giang Công suất: 1.0 MWp Ngành: Vận tải

Việt Hoàng

Địa điểm: Tỉnh Đồng Nai Công suất: 11.245 MWp Ngành: Sản xuất

Thép Bắc Nam

Địa điểm: Tỉnh Đồng Nai Công suất: 11,24 MWp Ngành: Sản xuất

Dầu Tiếng

Địa điểm: Tỉnh Bình Dương Công suất: 9 MWp Ngành: Nông nghiệp

Cẩm Mỹ

Địa điểm: Tỉnh Đồng Nai Công suất: 13.00 MWp Ngành: Nông nghiệp