Sembcorp tôn trọng quyền riêng tư đối với thông tin cá nhân của bạn và chúng tôi không thu thập thông tin về bạn mà không thông báo cho bạn biết trước. Sembcorp cố gắng hết sức để xử lý thông tin cá nhân của bạn một cách cẩn thận nhất và áp dụng phương thức nghiêm ngặt để bảo mật cho thông tin cá nhân của bạn.

Tuyên bố về quyền riêng tư này đặt ra những nguyên tắc và quy trình mà Sembcorp sử dụng để đáp ứng yêu cầu của Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2012 của Singapore (PDPA) (Điều 26 của đạo luật này) và cũng nhấn mạnh rằng bạn tự nguyện lựa chọn có gửi thông tin cá nhân của mình hay không.

Thông tin cá nhân hoặc dữ liệu cá nhân nghĩa là bất kỳ thông tin nào về bạn và có thể được dùng để nhận dạng bạn. Ví dụ: các thông tin cá nhân cụ thể của bạn, chi tiết về việc làm, trình độ học vấn, chi tiết hóa đơn và thanh toán, cũng như các thông tin khác về việc bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc đơn ứng tuyển việc làm.

Khi cung cấp thông tin cá nhân của mình cho Sembcorp, bạn đồng ý cho phép Sembcorp chia sẻ thông tin này với các chi nhánh khác của Sembcorp để phục vụ mục đích cập nhật và bổ sung hồ sơ tương ứng, cũng như để Sembcorp và các chi nhánh của Sembcorp:-

 1. thu thập, lưu giữ, sử dụng và công khai thông tin cá nhân của bạn;
 2. liên hệ với bạn qua điện thoại, fax và/hoặc email; và
 3. tư vấn cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm.

Sembcorp cũng sẽ cần và sử dụng Thông tin cá nhân đó để cải thiện dịch vụ của Sembcorp và các đối tác kinh doanh, để theo dõi và xác minh tình trạng tuân thủ các chính sách của Sembcorp, để tuân thủ đúng quy định pháp luật và/hoặc thực hiện mục đích biên tập và tiếp nhận phản hồi. Sembcorp cũng có thể chia sẻ thông tin tổng hợp về bạn với các đơn vị quảng cáo, đối tác kinh doanh, nhà tài trợ và các bên thứ ba khác. Thông tin cá nhân này được sử dụng để điều chỉnh nội dung và quảng cáo của Sembcorp nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho bạn. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn ở mức tối thiểu cho những mục đích này. Khi cần thiết, Sembcorp và các chi nhánh của Sembcorp cũng có thể sử dụng thông tin này để giải quyết mọi tranh chấp có thể phát sinh. Những đối tượng được chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn sẽ chịu sự ràng buộc của tuyên bố này, trong đó bao gồm nhân viên, chi nhánh của Sembcorp hoặc các pháp nhân hành động đại diện cho Sembcorp.

Ngoài những cá nhân và pháp nhân được liệt kê dưới đây, thông tin cá nhân của bạn sẽ không được Sembcorp tiết lộ ra bên ngoài, trừ khi Sembcorp có sự cho phép của bạn hoặc phải làm như vậy theo nghĩa vụ pháp lý hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào khác. Thông tin do bạn cung cấp có thể được Sembcorp tiết lộ cho:

 1. cơ quan có thẩm quyền;
 2. luật sư/kế toán/kiểm toán viên hoặc các bên cố vấn khác của Sembcorp;
 3. các đơn vị cung cấp dịch vụ bên thứ ba; và
 4. bất kỳ đại lý nào hành động thay mặt chúng tôi.

Ngoài ra, Sembcorp có thể thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân mà không cần sự đồng ý của bạn trong những trường hợp sau:

 • Thông tin cá nhân đó thường được cung cấp công khai.
 • Thông tin cá nhân đó cần thiết để cung cấp dịch vụ mà cá nhân này đã đăng ký sử dụng.
 • Thông tin cá nhân đó được pháp luật yêu cầu.
 • Thông tin cá nhân đó nhằm mục đích nghiên cứu hoặc thống kê, trong đó kết quả nghiên cứu hoặc xử lý thống kê sẽ tạo ra thông tin cá nhân tổng hợp hoặc ẩn danh để không nhận dạng được cá nhân bằng bất kỳ phương tiện nào có thể dự đoán trước.
 • Việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân phục vụ lợi ích của cá nhân đó một cách rõ ràng.
 • Chúng tôi ở tình thế khó có thể để yêu cầu cá nhân đó đồng ý tại thời điểm thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin và nếu có thể đưa ra sự đồng ý đó thì cá nhân này chắc chắn sẽ thực hiện.
 • Lý do về mặt pháp lý, y tế hoặc an ninh khiến Sembcorp không thể hoặc khó có thể yêu cầu cá nhân đó đồng ý.
 • Trong trường hợp khẩn cấp đe dọa tới tính mạng, sức khỏe hoặc an ninh của cá nhân hoặc cộng đồng.

Sembcorp áp dụng các thông lệ tiêu chuẩn ngành để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, do (những) hạn chế bất kỳ trong công nghệ bảo mật hiện tại, Sembcorp không phải lúc nào cũng đảm bảo được mọi thông tin liên lạc và thông tin cá nhân có thể nhận dạng sẽ không bao giờ được tiết lộ cho bên thứ ba. Sembcorp không cam kết rằng tất cả thông tin liên lạc và thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi nhận được qua các kênh liên lạc của mình sẽ luôn được giữ bí mật.

Tôn trọng lựa chọn của bạn

Do điều khoản Không gọi điện (Do Not Call - DNC) của Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ ngày 02 tháng 1 năm 2014, các tổ chức thường không được phép gửi tin nhắn tiếp thị (qua cuộc gọi thoại, tin nhắn SMS hoặc fax) đến các số điện thoại Singapore đã đăng ký với Cơ quan Đăng ký DNC quốc gia.

Sembcorp sẽ tuân thủ điều khoản DNC nên sẽ hạn chế gửi bất kỳ tin nhắn tiếp thị nào nếu bạn đã đăng ký số điện thoại Singapore của mình với Cơ quan Đăng ký DNC có liên quan, trừ khi được cho phép rõ ràng theo điều khoản DNC, luật pháp và quy định hiện hành. Ngoài quyền mà chúng tôi có theo các điều khoản, luật và quy định như vậy, xin lưu ý rằng, nếu bạn đã đồng ý cho phép chúng tôi gửi tin nhắn tiếp thị, chúng tôi có thể sẽ tiếp tục gửi cho bạn tin nhắn tiếp thị hoặc bất kỳ tin nhắn nào khác cho đến khi bạn rút lại sự đồng ý với Sembcorp, bằng cách đăng ký với Cơ quan Đăng ký DNC hoặc thông báo cho chúng tôi rằng bạn rút lại sự đồng ý đó.

Truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân

Vào bất kỳ lúc nào, bạn có thể yêu cầu nhận chi tiết về thông tin cá nhân mà Sembcorp đã thu thập từ bạn, hoặc thông tin liên quan đến cách Sembcorp sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Sembcorp có toàn quyền quyết định xem có cung cấp thông tin bạn yêu cầu hay không, đồng thời bạn cũng được cung cấp các điều khoản áp dụng cho thông tin nói trên. Sembcorp có toàn quyền từ chối cung cấp thông tin được yêu cầu trong những trường hợp sau:

 • Thông tin bạn yêu cầu sẽ làm lộ thông tin cá nhân mà Sembcorp không được tiết lộ vì lý do liên quan đến chính sách công, pháp lý, an ninh hoặc thông tin độc quyền thương mại;
 • Yêu cầu này quá tốn kém để Sembcorp đáp ứng; hoặc
 • Yêu cầu này bất hợp lý hoặc không có lý do rõ ràng.

Nếu bạn muốn nhận bản sao dữ liệu cá nhân của mình mà Sembcorp lưu giữ, vui lòng liên hệ với Nhân viên phụ trách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo thông tin liên hệ dưới đây. Chúng tôi sẽ áp dụng các khoản phí hành chính sau:

 1. Nếu bạn yêu cầu nhận thông tin về dữ liệu cá nhân của mình do Sembcorp lưu giữ thì mức phí phải trả cho yêu cầu này là 80 đô la Singapore;
 2. Nếu bạn yêu cầu nhận thông tin về dữ liệu cá nhân của mình do Sembcorp lưu giữ cũng như bản sao dữ liệu đó thì mức phí phải trả cho yêu cầu này là 160 đô la Singapore.

Chúng tôi sẽ cần 30 ngày làm việc để xử lý yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của bạn.

Vào bất kỳ lúc nào, bạn đều có thể liên hệ với Nhân viên phụ trách bảo vệ dữ liệu (Data Protection Officer - “DPO”) của Sembcorp để sửa đổi thông tin cá nhân của mình nếu thông tin cá nhân mà Sembcorp thu thập hoặc duy trì là không chính xác hoặc không đầy đủ. Bạn phải cung cấp bằng chứng thỏa đáng (theo quyết định riêng của Sembcorp) để chứng minh thông tin cá nhân đó là không chính xác hoặc không đầy đủ. Sembcorp sẽ sửa đổi hồ sơ sau khi xác minh và phê duyệt yêu cầu.

Lưu giữ hồ sơ

Chúng tôi sẽ không lưu giữ thông tin cá nhân của bạn lâu hơn mức cần thiết. Ngoài ra, thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ sẽ được hủy nếu bạn chọn đăng ký hủy hồ sơ của mình.

Sửa đổi

Sembcorp có quyền sửa đổi Tuyên bố về quyền riêng tư này và thông tin mà chúng tôi công bố liên quan đến Tuyên bố nói trên tùy từng thời điểm. Mặc dù Sembcorp sẽ quan tâm ở mức hợp lý để đảm bảo rằng thông tin đã công bố về Tuyên bố nói trên là mới nhất, nhưng Sembcorp không đảm bảo thông tin đó chính xác hoặc đầy đủ.

Lựa chọn không tham gia

Để bạn kiểm soát thông tin cá nhân và nội dung liên lạc được gửi cho mình, bạn có thể chọn không tham gia các dịch vụ sau:

 1. nhận thông tin liên lạc từ Sembcorp và các chi nhánh của chúng tôi về tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ mới, và
 2. nhận thông tin liên lạc về ưu đãi từ các công ty bên thứ ba cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà Sembcorp cho rằng có giá trị với bạn.

Nếu bạn không chấp nhận bất kỳ dịch vụ nào ở trên vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể ngừng sử dụng dịch vụ đó thông qua các kênh liên lạc sau:

Gửi email: [email protected]
Gửi thư qua đường bưu điện:
Data Protection Officer
30 Hill Street
#05-04
Singapore 179360

Để biết thêm thông tin về PDPA, vui lòng truy cập trang web của Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân tại http://www.pdpc.gov.sg