Trang web này do Sembcorp Industries Ltd ("Sembcorp") vận hành. Khi sử dụng và truy cập trang web này, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện sử dụng ("Điều khoản") dưới đây. Vui lòng đọc kỹ trước khi tiếp tục. Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ phần nội dung nào của trang web này hoặc với bất kỳ điều khoản nào, giải pháp duy nhất của bạn là ngừng hoàn toàn việc sử dụng trang web này.

Sembcorp Industries Ltd có nhiều pháp nhân liên quan và tên của nhiều pháp nhân trong số đó chứa từ “Sembcorp”. Để thuận tiện và đơn giản, văn bản này đôi khi sử dụng những từ như “doanh nghiệp”, “công ty”, “của chúng tôi” và “chúng tôi” như cách nói tắt để chỉ các công ty con, chi nhánh, công ty liên kết cũng như pháp nhân và doanh nghiệp toàn cầu hoặc khu vực. Chúng tôi có thể sử dụng những từ như “quan hệ kinh doanh”, “liên doanh”, “quan hệ đối tác” và “đối tác” để biểu thị mối quan hệ kinh doanh với khách hàng, nhà cung cấp và các pháp nhân khác. Khi đó, những từ này không nên được hiểu là cách gọi chính xác của các mối quan hệ pháp lý.

Bài đăng và siêu liên kết của bên thứ ba đến trang web bên thứ ba

Trang web này có thể bao gồm đường liên kết đến trang web bên ngoài (“Trang web bên ngoài”). Sembcorp không chịu trách nhiệm đối với chủ sở hữu hay người điều hành của các Trang web bên ngoài này hoặc đối với bất kỳ hàng hóa/dịch vụ nào mà họ cung cấp. Sembcorp cũng không bảo đảm, thể hiện hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến những điều vừa nêu (bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ bất kỳ khiếu nại nào cho biết nội dung của Trang web bên ngoài xuất phát từ trang web này có chứa đường liên kết vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba nào khác). Sembcorp sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi sai hoặc thiếu sót nào trong nội dung của bất kỳ Trang web bên ngoài nào được gắn siêu liên kết, hoặc bất kỳ đường siêu liên kết nào có trong Trang web bên ngoài được gắn siêu liên kết. Sembcorp cũng không chịu trách nhiệm đối với biện pháp bảo mật và quyền riêng tư mà các Trang web bên ngoài này áp dụng. Trong mọi trường hợp, Sembcorp sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn có thể phải chịu do sử dụng nội dung mà trang web này đăng/hiển thị hoặc phát sinh do truy cập vào Trang web bên ngoài. Bạn tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng siêu liên kết và truy cập vào Trang web bên ngoài. Bạn xác nhận rằng Sembcorp không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm pháp lý nào đối với mọi tài liệu trên Internet có thể truy cập thông qua trang web này.

Hạn chế sử dụng tài liệu

Tất cả bản quyền, nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác được sử dụng trong phạm vi trang web này đều thuộc về Sembcorp và/hoặc đơn vị cấp phép cho Sembcorp. Bạn không được sao chép, phân phối, xuất bản, tải lên, đăng, truyền tải hoặc gắn siêu liên kết cho bất kỳ tài liệu nào được cung cấp thông qua trang web này, bao gồm mọi tài liệu đồ họa, hình ảnh, văn bản, mã và/hoặc phần mềm, dưới bất kỳ hình thức và cách thức nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Sembcorp và/hoặc đơn vị cấp phép tương ứng. Không nội dung nào nêu tại đây cung cấp giấy phép hoặc quyền theo bất kỳ bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu nào khác của Sembcorp hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Ngoài ra, bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không:

  • sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích phi pháp nào;
  • gửi, sử dụng, sao chép, đăng hoặc cho phép bất kỳ bài đăng nào mang tính phỉ báng, tục tĩu, lạm dụng, không đúng đắn hoặc vi phạm quyền riêng tư của bất kỳ người nào;
  • tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào mang tính chất phi pháp, gây hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, tra tấn, xúc phạm, thô tục, tục tĩu, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây thù ghét hoặc phân biệt chủng tộc, sắc tộc hoặc gây phản cảm theo bất kỳ cách nào khác hoặc gây ra trách nhiệm pháp lý cho Sembcorp;
  • gửi bất kỳ tài liệu quảng bá hoặc quảng cáo nào không mong muốn, thư rác hay tài liệu tương tự hoặc một lượng tin nhắn lớn có thể cản trở hoạt động của trang web này hoặc trải nghiệm sử dụng trang web này của những khách truy cập khác;
  • tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào có chứa virus phần mềm hoặc mã vi tính, tệp tin hoặc chương trình máy tính khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của các phần mềm, phần cứng máy tính hoặc thiết bị viễn thông; hoặc
  • can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động hoặc chức năng của trang web này; lấy hoặc cố gắng lấy quyền truy cập trái phép, bằng bất kỳ phương tiện nào, vào bất kỳ hệ thống nào của Sembcorp.

Trang web của chúng tôi có một mục cung cấp ảnh có thể tải xuống miễn phí. Bạn có thể sử dụng những hình ảnh này với điều kiện như sau: (i) bạn tải xuống những hình ảnh này trực tiếp từ trang web của chúng tôi khi chúng tôi đã chấp thuận trước bằng văn bản và (ii) bạn trích nguồn rõ những hình ảnh này thuộc về chúng tôi. Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn ngừng sử dụng bất kỳ hình ảnh nào như vậy theo quyết định riêng của chúng tôi.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tất cả thông tin hoặc lời tư vấn được cung cấp trong phạm vi trang web này chỉ nhằm mục đích tham khảo chung. Chúng tôi không đảm bảo nội dung trên trang web này là chính xác, đầy đủ, kịp thời, độc đáo, hữu ích, hiệu quả hoặc phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào; chúng tôi cũng không bảo đảm, cam kết hoặc thể hiện điều đó dưới bất kỳ hình thức nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý. Ngoài ra, không nội dung nào trên trang web này được hiểu là lời đề xuất, chào mời và/hoặc khuyến nghị để bất kỳ cá nhân và/hoặc nhóm người nào mua chứng khoán và/hoặc loại chứng khoán mà trang web này đề cập. Bạn đồng ý không sử dụng nội dung của trang web này để thay thế cho việc điều tra độc lập và đánh giá có hiểu biết về mặt kinh doanh và tài chính. Bạn cần tìm đến lời tư vấn chuyên môn, phù hợp với tình huống thực tế cụ thể của mình (nếu có thể).

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào mà bạn có thể thực hiện do dựa vào thông tin hoặc lời tư vấn đó, hoặc về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn phải chịu do thực hiện hành động này.

Khi cung cấp trang web này hay nội dung trên trang web này hoặc kết quả sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích nào, chúng tôi sẽ cung cấp ở dạng “nguyên trạng” và “nếu có sẵn”. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web này hoặc máy chủ cung cấp trang web này không chứa virus hoặc các yếu tố có hại khác.

Dữ liệu cá nhân

Sembcorp cam kết bảo vệ và tôn trọng dữ liệu cá nhân của bạn.

Vui lòng đọc Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân để hiểu quan điểm và phương pháp của chúng tôi đối với dữ liệu cá nhân của bạn, cũng như cách chúng tôi xử lý những dữ liệu đó.

Giới hạn trách nhiệm

Bạn tự chịu rủi ro khi truy cập và sử dụng nội dung trên trang web này trong phạm vi tối đa được phép cũng như tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên nào hoặc liên quan đến: (i) bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mang tính hậu quả, gián tiếp, xử phạt, đặc biệt hoặc ngẫu nhiên; hoặc (ii) bất kỳ tổn thất hoặc chậm trễ nào về mặt doanh thu hoặc lợi nhuận, hoặc mất quyền sử dụng, cơ hội, hợp đồng hoặc thiện chí, phát sinh từ và/hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này và/hoặc do tin tưởng rằng nội dung trên trang web này là chính xác, sẵn có, kịp thời, đúng quyền sở hữu, không vi phạm, chất lượng, đáng tin cậy, phù hợp và/hoặc đầy đủ.

Bạn đồng ý bồi thường, miễn trừ trách nhiệm và bảo vệ Sembcorp cũng như các cán bộ, giám đốc và nhân viên của Sembcorp trước mọi khiếu nại, yêu cầu, nguyên nhân tố tụng, khoản nợ, tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý, bao gồm các khoản phí pháp lý hợp lý, nếu vấn đề đó dựa trên, phát sinh từ hoặc liên quan đến hành vi vi phạm của bạn đối với các điều khoản này hoặc hành vi vi phạm của bất kỳ người nào khác sử dụng mật khẩu/tài khoản của bạn.

Thay đổi đối với các điều khoản

Chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với nội dung của trang web này và/hoặc các điều khoản này theo quyết định của riêng mình, vào bất kỳ lúc nào và không cần thông báo. Khi duyệt trang web này, bạn chấp nhận rằng bạn chịu sự ràng buộc của các điều khoản hiện tại và bạn nên kiểm tra những điều khoản này mỗi khi truy cập lại trang web.

Thay đổi đối với trang web/Hoạt động của trang web

Chúng tôi có thể thay đổi định dạng và nội dung của trang web này bất kỳ lúc nào. Chúng tôi có thể tạm dừng hoạt động của trang web này để hỗ trợ hoặc bảo trì, nhằm cập nhật nội dung hoặc vì bất kỳ lý do nào khác. Chúng tôi có quyền chấm dứt quyền truy cập vào trang web này vào bất kỳ lúc nào và không cần thông báo.

Các điều khoản này được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp của nước Cộng hòa Singapore. Mọi khiếu nại hoặc tranh chấp dưới bất kỳ hình thức nào sẽ phải tuân theo thẩm quyền xét xử riêng biệt của tòa án nước Cộng hòa Singapore.

Quyền tài phán

Các điều khoản này được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp của nước Cộng hòa Singapore. Mọi khiếu nại hoặc tranh chấp dưới bất kỳ hình thức nào sẽ phải tuân theo thẩm quyền xét xử riêng biệt của tòa án nước Cộng hòa Singapore.