Cách chúng tôi sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie vì hiệu suất của trang web, nhằm cung cấp các tính năng của mạng xã hội và phân tích lưu lượng truy cập. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin về cách bạn sử dụng trang web cho các đối tác phân tích, để họ có thể kết hợp mọi thông tin mà bạn đã cung cấp, hoặc những thông tin mà họ đã thu thập được khi bạn sử dụng dịch vụ của họ.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các loại cookie mà chúng tôi sử dụng, hãy xem Chính sách về cookie của chúng tôi

Cookie thiết yếu

Đây là những cookie dùng để triển khai những hoạt động thật sự cần thiết cho hoạt động cơ bản của trang web của chúng tôi có thể vận hành.

Cookie không thiết yếu

Những cookie này được dùng chủ yếu cho các mục đích chức năng, phân tích, hiệu suất và quảng cáo.

Đầu tư năng lượng của chúng ta vào một tương lai tươi sáng hơn

Từ năng lượng tái tạo đến các giải pháp năng lượng và đô thị đổi mới, chúng tôi góp phần tạo ra một tương lai bền vững và ít carbon để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam.

Homepage banner image.

Giải pháp của chúng tôi

Từ năng lượng tái tạo đến các giải pháp đô thị tích hợp, chúng tôi góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam. Khám phá khả năng của chúng tôi.

Chúng tôi hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam với danh mục giải pháp tái tạo ngày càng tăng.

Chúng tôi hỗ trợ cộng đồng sống và phát triển bền vững thông qua bộ giải pháp toàn diện trong phát triển đô thị.